SAĞLIK KOMİSYONU

SAĞLIK KOMİSYONU

Amacımız, Afrika’da bizden sonra da bu tedavilerin uygulanır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasıdır.

 

Afrika’da gerçekleştirdiğimiz sağlık organizasyonları kapsamında; muayeneler, cerrahi müdaheleler ve ilaç desteği ile bölge insanının sağlık sorunlarına doğrudan çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Yine bu organizasyonlarla, binlerce Afrikalı kardeşimize diş tedavileri uygulanmakta ve sünnet yapılmaktadır.

Seyahatlerimiz, sadece teşhis ve tedavilerin yapıldığı gönüllü sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda tıbbi bilgi ve tecrübenin yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığı bir eğitim sürecini de içermektedir. Amacımız, Afrika’da bizden sonra da bu tedavilerin uygulanır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasıdır.

 

TADD Sağlık Komisyonu, Afrikalı öğrencilerin tıp ve dişhekimliği alanla-rında temel ve uzmanlık eğitimlerini Türkiye’de veya ülkelerinde alabilmeleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Yine kıta için büyük önem arz eden yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesine ve stajlarını verimli bir şekilde yapmalarına derneğimiz büyük önem vermektedir.

Yorum Yap

Bağış Seçenekleri