Image
Image

SAĞLIK KOMİSYONU


Amacımız, Afrika’da bizden sonra da bu tedavilerin uygulanır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasıdır.

Afrika’da gerçekleştirdiğimiz sağlık organizasyonları kapsamında; muayeneler, cerrahi müdaheleler ve ilaç desteği ile bölge insanının sağlık sorunlarına doğrudan çözüm bulmaya çalışılmaktadır. Yine bu organizasyonlarla, binlerce Afrikalı kardeşimize diş tedavileri uygulanmakta ve sünnet yapılmaktadır.

Seyahatlerimiz, sadece teşhis ve tedavilerin yapıldığı gönüllü sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda tıbbi bilgi ve tecrübenin yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşıldığı bir eğitim sürecini de içermektedir. Amacımız, Afrika’da bizden sonra da bu tedavilerin uygulanır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasıdır.

TADD Sağlık Komisyonu, Afrikalı öğrencilerin tıp ve dişhekimliği alanla-rında temel ve uzmanlık eğitimlerini Türkiye’de veya ülkelerinde alabilmeleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Yine kıta için büyük önem arz eden yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesine ve stajlarını verimli bir şekilde yapmalarına derneğimiz büyük önem vermektedir.

Image

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ


Türkiye’den işadamlarının ilgisini çekecek iş imkanlarını araştırarak karşılıklı fayda sağlıyoruz.

Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, hem kıtanın küresel platformdaki yeri hem de Türkiye’ye sağlanacak faydalar açısından oldukça önemlidir.

Büyük bir ekonomik sıçramanın eşiğinde bulunan kıtaya Türkiye’den iş adamlarının ilgisini çekmek ve buradaki iş imkânlarını karşılıklı fırsatlara dönüştürmek, komisyonun sürdürdüğü öncelikli faaliyetleri arasındadır.

Image

EĞİTİM KOMİSYONU


Yükselen Kıta’nın geleceğini, yetişmiş ve eğitimli gençlerin şekillendireceğine inancımız tam.

Türkiye’de lisans ve lisansüstü öğrenimine devam eden birçok Afrikalı öğrenci bulunmakta. TADD bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ile ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrencilere hem maddi olarak destek olmakta hem de akademik ve sosyal olarak gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

Yükselen Kıta’nın geleceğini, yetişmiş ve eğitimli gençlerin şekillendireceği şuuruyla, öğrencilerimizi eğitimleri süresince burs, staj, kurs ve seminerlerden faydalandırmakta, öğrenim sonrasında ise onlara iş imkânları için fırsatlar sunmaktayız.

Afrika’ya döndüklerinde ülkemizin birer gönül elçisi olacak bu kardeşlerimizi Türkiye’de kaldıkları sürede hayata hazırlamak Eğitim Komisyonu olarak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Image

YARDIMLAR KOMİSYONU


Kıtlıkla mücadele eden Afrika ülkelerine acil gıda yardımları ulaştırarak, “hayata tutunma” çabalarına bir nebze de olsa destek olmaktayız.

TADD, Afrika insanı için öncelikli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, düzenli ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Bununla birlikte derneğimiz, Afrika Kıtası için hedeflenenen dönüştürücü ve iyileştirici projelerin uygulanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Afrika’nın en büyük sorunlarından biri olan temiz suya erişim için “Güneş Enerjili Su Dağıtımı ve Tarım Projesi” ile model köyler kurarak, aynı proje kapsamında sebze bahçeleri ve tohum yardımları ile tarım desteği vermekteyiz.

Bölge özelliklerine göre klasik pompalı kuyular veya jeneratör yoluyla çalışan kuyular açtığımız gibi, söz konusu kuyuların birçoğunu musluklu olarak inşa etmekteyiz. Afrika’da suya yapılan zorlu yolculuklar göz önü-ne alındığında kapılarının önlerindeki çeşmelerden suya ulaşan Afrikalıların hayatının ne kadar değiştiğini ve kolaylaştığını tahmin edebilirsiniz. Yardımlar Komisyonu açtırdığı su kuyularına ek olarak, daha önceden açılmış fakat bugün çalışmayan su kuyularını rehabilite ederek bölge halkının hizmetine sunmaktadır.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Afrika’da da aile şefkatinden uzak binlerce yetim çocuk yaşıyor. Ellerinden tutmayı, başlarını okşamayı iyilik değil, vicdani bir görev olarak bildiğimiz bu yavrularımızın korunabilmesi ve sağlıklı olarak yetiştirilebilmesi için derneğimiz büyük bir gayret sarfetmektedir. Yetim projemizle, yetimhanelerde kalan yüzlerce çocuğun bakımını üstlenmekteyiz.

Afrika’da elektrikle hiç tanışmayan ailelere günlük kesintisiz 13 saat enerji sağlayabilen güneş kiti dağıtarak birçok evi aydınlatmakta, bu sayede gün batımından sonra da sosyal hayatın devamına katkı sağlamaktayız.

Başta dul ve yetimler olmak üzere muhtaç ailelere süt keçisi hediye ederek, Afrika insanını hem hayvancılığa teşvik etmekte hem de çocukların keçi sütü içerek daha sağlıklı büyümelerine imkân tanımaktayız.

Derneğimiz her yıl Ramazan ayında binlerce Afrikalı kardeşimizin katıldığı iftarlar organize etmektedir. Bununla birlikte kumanya dağıtımı yapmakta ve bu desteği gelecek yıllarda arttırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Kurban Bayramı döneminde de Afrika’nın birçok bölgesinde kurbanlarınızı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Ayrıca yılın 365 günü adak, şükür ve akika hayvan kesimlerini gerçekleştirmekteyiz.