Tüm Afrika’nın Dostları Derneği

Başkanın Mesajı

Afrika Dostlarına

Bugün yeryüzünde 875 milyon insan her gece aç bir şekilde uyurken, 850 milyon kişi obezite ile mücadele ediyor. Modern dünyamız her gün ürettiğinin üçte birini çöpe atarken yatağına aç girenlerin yarısı Afrika Kıtasın-da yaşıyor. Afrika, 30 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile yeryüzünün 2. büyük kara parçası. Bir milyarın üzerinde nüfusu ile üzerinde 54 ülke barındırıyor.

Dünyanın ekilebilir tarım alanlarının 1/3’ünü kendinde toplayan, yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip Afrika yüzyıllardan beri, demokrasi ve insan hakları öncüsü olduğu iddia edilen birçok batılı ülke tarafından sömürülerek hiç de hak etmediği bir yoksulluğun içine itilmiştir.

Küresel ekonomik durumu gösteren parametrelerden biri olan GSYİH’lere baktığımızda ABD’nin 27 trilyon doları aşarken tüm kıta Afrika’sının 3,2 trilyon dolarda kaldığını üzülerek görmekteyiz. Öte yandan içilebilir temiz suya ulaşım Afrika’nın en başta gelen sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Sahraaltı Afrika’da yaşayan nüfusun yaklaşık yarısı temiz suya ulaşamamaktadır.

TADD olarak iş dünyamıza yol göstermeyi, birikimlerimizi paylaşmayı ve onları Afrika’ya yatırım yapmaya teşvik etmeyi bir borç biliyoruz.

Bütün bu olumsuz verilere rağmen kıta büyük bir ekonomik sıçramanın eşiğinde olup uzmanlar tarafından “yüzyılın kıtası” olarak adlandırılmaktadır. Genç nüfus, hızla gelişen orta sınıf, hammadde ve doğal kaynaklarının zenginliği Afrika’yı tüm dünyada çekim merkezi yapmaktadır. Bu konuda da TADD olarak iş dünyamıza yol göstermeyi, birikimlerimizi paylaşmayı ve onları Afrika’ya yatırım yapmaya teşvik etmeyi bir borç biliyoruz. Çünkü geç kalanın kaybedeceği bugün gidip, yatırım yapanın büyük avantajlara sahip olacağı bir durum söz konusu.

Bizler bugüne kadar çeşitli iyilik hareketlerinin içinde yer alan farklı meslek gruplarına ve dünya görüşlerine sahip bir grup insan olarak TADD’da bir araya geldik. Kurulduğumuz günden beri yüz binlerce Afrikalı kardeşimizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir çok defa kendimize yönelttiğimiz “İyilik yapan mı yoksa iyilik yapılan mı daha mutlu?” Sorusunun cevabında “iyilik yapanın daha mutlu” olduğunu gördük. Çünkü iyilik yapmanın insanın özü olan ruha en iyi gelen şey olduğuna inanıyoruz.

Bugün 4-5 saatlik veya 8-9 saatlik uçak yolculuğu ile binlerce kilometre uzaklıkta “hayata tutunmak” için mücadele eden kardeşlerimizin hayatlarını küçük dokunuşlarla değiştirecek güce sahibiz .

Bu iyilik hareketini desteklemek, büyütmek ve dosta hasret yüzleri güldürmek zorundayız.

Çünkü insanlık olarak:

“HEPİMİZİN İYİLİK YAPMAYA İHTİYACI VAR!”

Dr. Bilgehan Güntekin / TADD Başkanı

Bağış Seçenekleri