Faaliyet Alanlarımız

TADD, 4 ana komisyon altında hizmet vermektedir.

1- Sağlık Komisyonu: Afrika’da bölgesel ve ekonomik şartların getirdiği en büyük sorunlardan biri hastalıklar. Uluslararası kuruluşların yaptığı istatistiklere göre, kıtada her yıl 2 milyon insan kötü sağlık koşullarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Yine araştırmalar, günde 6 bin çocuğun ölüm sebebini sağlık hizmetlerinin yetersizliği ile  açıklamaktadır. Bu rakamlar, yaşadığımız yüzyıl için büyük bir utanç tablosudur aynı zamanda. TADD Sağlık Komisyonu; yapılacak sağlık taramaları, tıbbi müdahaleler, sağlanacak teknik/ tıbbi cihaz ve ilaç desteği ile bölge insanın öncelikli sorunu olan hayatta kalma mücadelesine çözüm bulmaya çalışmakta.Sağlık Komisyonu’nun bir diğer ve önemli görevi; Afrikalı öğrencilerin özellikle Tıp alanında temel veya ihtisas eğitimlerinin Türkiye’de alınmasını sağlayarak Afrika Kıtası için nitelikli doktor ve sağlık personeli yetiştirilmesi projesini hayata geçirmek.

2- Ekonomik İlişkiler Komisyonu: Yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından oldukça zengin olan Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi; hem kıtanın küresel platformdaki yeri hem de Türkiye’ye sağlanacak faydalar açısından oldukça önemli. Büyük bir ekonomik sıçramanın eşiğinde bulunan kıtaya Türk iş adamlarının ilgisini çekmek ve buradaki iş imkanlarını karşılıklı fırsatlara dönüştürmek komisyonun ilk hedefleri arasında.

3- Eğitim Komisyonu: Türkiye’de lisans- lisansüstü öğrenimine devam eden veya dil eğitimi alan birçok Afrikalı öğrenci bulunmakta. TADD Eğitim Komisyonu olarak;ülkemizde misafir olarak ağırladığımız öğrenci arkadaşlarımıza hem maddi olarak destek olmayı, hem de onları hayata donanımlı bir şekilde hazırlamayı planlamaktayız. Geleceğin kıtası olarak gösterilen Afrika’nın kalifiye insan gücüne ihtiyacı bugün her zamankiden daha fazla. Tarihi sürece bakıldığında, Afrika ile olan bağlarımızı ve yakınlığımızı hatırlayarak üzerimize düşen görevi onlara karşı bu yönüyle de yapmak gayretinde olacağız.

4- Yardımlar Komisyonu: Afrika Kıtası için hedeflenen sosyal ve ekonomik standartların oluşması, kıtanın mevcut durumu dikkate alındığında sancılı ve uzun bir süreci kapsayacaktır. Bu nedenle dönüştürücü ve iyileştirici projelerin bir an önce başlatılmasının yanında bölge insanının hayati ve ihtiyaçlarının da ivedikle karşılanması gerekmektedir. TADD, ayni ve nakdi yardımlar komisyonu aracılığıyla yapacağınız bağışları, en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak Türkiye’den Afrika’ya uzanan eliniz olmaya hazır.