TADD Gönüllüsü Olun

 Eğitim Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
 Sağlık Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
 Türkiye-Afrika Ekonomi İlişkileri Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
 Afrika Yardımları Komisyonunda aktif olarak görev alabilirim.
 Derneğin tanıtım,tasarım, baskı, web vb. Çalışmalarında yardımcı olabilirim.
 Dökümantasyon ve sekreterya işlerinde yardımcı olabilirim.
 Yurtiçi organizayonlarda aktif alabilir ve katkıda bulunabilirim.
 Dernek için bağış toplayabilir veya bağışta bulunabilirim.
 Tıbbi malzeme, ilaç ve tıbbi cihaz alımında yardımcı olabilirim.
 Dernek faaliyetleri için sponsor bulabilirim.
 Seyahatler öncesi ambalajlama ve lojistik işlerinde yardımcı olabilirim.