Gönüllü FormuEğitim Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
Sağlık Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
Türkiye-Afrika Ekonomi İlişkileri Komisyonu çalışmalarında aktif olarak görev alabilirim.
Afrika Yardımları Komisyonunda aktif olarak görev alabilirim.
Derneğin tanıtım,tasarım, baskı, web vb. çalışmalarında yardımcı olabilirim.
Dökümantasyon ve sekreterya işlerinde yardımcı olabilirim.
Yurtiçi organizayonlarda aktif alabilir ve katkıda bulunabilirim.
Dernek için bağış toplayabilir veya bağışta bulunabilirim.
Tıbbi malzeme, ilaç ve tıbbi cihaz alımında yardımcı olabilirim.
Dernek faaliyetleri için sponsor bulabilirim.
Seyahatler öncesi ambalajlama ve lojistik işlerinde yardımcı olabilirim.

(*)Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve TADD’ın talep etmesi halinde gönüllülük esasıyla çağırılacağım dernek faaliyetlerinde gönüllülük esasıyla çalışmak istediğimi beyan ve gerekmesi halinde cep telefonuma kısa mesaj (SMS) dahil her türlü iletişim vasıtasıyla tarafıma bilgi gönderilmesini kabul ederim.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial