Faaliyet Alanlarımız


TÜM AFRİKA’NIN DOSTLARI DERNEĞİ


Afrika’nın dertlerini kendine dert edinmiş çok çeşitli mesleklere ve eğitim geçmişlerine sahip Türkiye sevdalısı ve vizyon sahibi insanların kurduğu Tüm Afrika’nın Dostları Derneği – TADD, Şubat 2015’te Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında işbirliğini artırmak, yardımlarda bulunmak, özellikle Türkiye’de Afrika’ya yönelik bir farkındalık oluşturmak ve esasında bize hiç uzak olamayan o dünyayı Türkiye’nin gündemine taşımak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.

Vizyonu ve misyonu, Türkiye Cumhuriyetinin Afrika kıtasına verdiği önem ile aynı doğrultuda olan TADD, kurulduğundan bu yana Afrika ülkelerine öncelikle sağlık organizasyonları düzenlemiş ve kıtadaki sağlık çalışmalarına destek olmuştur. Sağlık alanındaki faaliyetleri öne çıkmakla beraber TADD, bir sağlık derneği olmadığının da altını özellikle çizmektedir. Özetle TADD, dört ana komisyon altında hizmet vermektedir:


1. Sağlık Komisyonu:

Afrika ziyaretleriyle, sağlık taramaları ve tıbbi müdahalelerle ve sağlanacak teknik/ tıbbi cihaz ve ilaç desteği ile bölge insanın öncelikli sorunu olan hayatta kalma mücadelesine doğrudan ve bizzat çözüm bulmaya çalışmaktadır. Gerçekleştirilen sağlık ziyaretleriyle çok yüksek sayıda önemli tıbbi müdahale gerçekleştirilmekte, imkânların zorlandığı şartlar altında uzun zamandır bir çareyi ancak ümit ederek bekleyen pekçok isme hizmet sağlanmaktadır.

TADD Sağlık Komisyonu ayrıca, Afrikalı öğrencileriin tıp alanında temel veya ihtisas eğitimlerinin Türkiye’de alınmasına önayak olarak Afrika için nitelikli doktor ve sağlık personeli yetiştirilmesi projesini hayata geçirmektedir.<

2. Ekonomik İşbirliği:

Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, hem kıtanın küresel platformdaki yeri hem de Türkiye’ye sağlanacak faydalar açısından oldukça önemlidir.

Büyük bir ekonomik sıçramanın eşiğinde bulunan kıtaya Türkiye’den işadamlarının ilgisini çekmek ve buradaki iş imkânlarını karşılıklı fırsatlara dönüştürmek komisyonun sürdürdüğü faaliyetleri arasındadır.
3. Eğitim Komisyonu:


Türkiye’de tahsiline devam eden veya dil eğitimi alan Afrikalı öğrencilere maddi destek olmayı ve eğitimleri sırasında ve sonrasında hayata donanımlı bir şekilde hazır olmalarını sağlamayı olmazsa olmaz bir faaliyet olarak sürdürmekte, bu konuda başarılı sonuçlar almaktadır.

TADD, söz Afrikalı öğrenci kardeşlerimize düzenli biçimde burslar vermekte, kurs, staj ve iş imkânlarına erişmeleri için büyük kolaylıklar sağlamakta, bu konularda başarılı sonuçlar alarak insana yatırım yapılmasına önayak olmaktadır.

4. Yardımlar Komisyonu:


TADD’ın faaliyetleri çerçevesinde dönüştürücü, iyileştirici ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye başlamış durumdadır. Halihazırda Tanzanya’nın Unguja Adasında bulunan Boma ve Mgonjoni köylerinde “TADD Güneş Enerjili Su Dağıtımı ve Tarım Projesi” ile birer model köy oluşturmuş, kapsamlı bir su projesi yürütür olmuştur.

Söz konusu TADD Model Köylerinde, Afrika’da yaygın biçimde son derece değerli bir çalışma olarak sürdürülen kuyu açma faaliyetinin çok ötesine gidilerek, güneş enerjisi yoluyla suyun köye dağıtımı sağlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle köyde çok sayıda köy çeşmesi inşa edilmekte, çıkarılan suyun bu çeşmelere ve ayrıca yine proje çerçevesinde kurulan tarım alanına dağıtımı sağlanmaktadır. (Nitekim sürdürülebilirliği sağlamak adına, TADD tarafından köylülere tarım ve tohum eğitimi ve desteği de verilmektedir. (İhtiyaç sahibi bölgelerede model köy çalışmaları devam etmekte olup, atılacak yeni adımlar için son hazırlıklar yapılmaktadır.)TADD’ın su faaliyetleri, hem sayıları hızla artan bağımsız su tulumbalarıyla yayılmakta hem de su projesi biçiminde model köyler ve çoklu musluklu çeşmelerle ayrıca bir farklılık sergilemektedir.

Su hizmetinin yanı sıra, ayrıca, ailelere sağlanan taşınabilir güneş enerjisi kitleri ile yerel standartlardaki hanelerin elektrik ihtiyacı, güneş enerjisiyle karşılanmaktadır. Güneş kitleri hem çocukların ders çalışabilmesi hem de ailelerin akşamları da üretime devam edebilmesi adına evlerine elektriğin getirilmesi demektir.

Tüm bunların yanı sıra başta Nijer ve Sudan’da olmak üzere ve yine başta dul ve yetimlere olmak üzere ihtiyaç sahiplerine keçi dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Biri erkek ikisi dişi üç keçi olarak veya tek bir süt keçisi biçimindeki keçi dağıtımı projeleriyle, ihtiyaç sahiplerinin hem keçinin sütünü satarak kazanç elde etmesine fırsat sağlanmakta hem de sütten istifadesine imkân tenınmaktadır.

TADD daima Afrika’da sahada…


Ramazan aylarında Afrika’da binlerce kardeşimizin katıldığı iftarlar tertip etmekteyiz. Uganda, Sudan, Etiyopya ve Nijer’de yüzlerce muhtaç aileye iftar kumanyaları dağıtımı yapmış ve gelecek yıllarda artırarak sürdürmeyi hedefler durumdayız. Benzer faaliyetler Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde devam ettiği gibi geçtiğimiz yıllarda Uganda, Sudan ve Etiyopya’da sayıları on binleri geçen ihtiyaç sahiplerine iftarlar verilmiş, evlerine Ramazan kumanya kolileri dağıtılmıştır.

Benzer şekilde Kurban Bayramı döneminde de söz konusu ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için adak, şükür, akika ve vacip hayvan kesimleri gerçekleştirilerek hayır sahiplerinin dini vecibeleri vesilesiyle muhtaç durumdaki kıtanın gıda ihtiyacına da katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

TADD’ın faaliyetlerini incelediğinizde, Afrika’da küçük dokunuşlarla büyük değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmenin mümkün olduğuna şahit olacaksınız…

Dünyanın ikinci büyük kıtası Afrika, adı yokluk ile özdeşleşmiş ve çaresizliğin hâlâ hüküm sürdüğü bir coğrafya… İçilebilir suya erişimin çok zor olduğu bölgede 380 milyon insan açlık sınırının altında. 21. yüzyılın gelişmiş dünyasının ve imkânlarının içinde yetim kalan bu toprak parçasına uzanan her el, yeni bir ümit tohumu atmak demek…

Bizler bu zamana kadar birçok iyilik hareketinin içinde yer almaya ve yapılan insani yardımların bir parçası olmaya gayret ettik. Şimdi ise yeni ve farklı bir soluk getirmek üzere, ayakları Afrika’nın toprağına değmiş veya kıtanın dertlerini kendine dert edinmiş tecrübe sahibi bir grup insan olarak TÜM AFRİKA’NIN DOSTLARI DERNEĞİ’nde bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Hiçbir bir ayrım gözetmeksizin, sadece iyiliği düstur edinerek Afrika’nın önümüzdeki yüzyıl içindeki gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacak projelerle büyük bir adımın öncüsü olmak üzere yola çıktık. Akademisyen, doktor, avukat, esnaf, iş adamı, öğrenci… Biz insan olmanın erdemine varmak isteyen büyük bir ekibiz. Hedefimiz, Afrika’daki kardeşlerimizin hayat standartları bizimle eşitlenene kadar çalışmaya devam etmek.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial